Artikelen door Netwerk Leiden

Blog thema-avond Leiding door de Heilige Geest

Door Simone Heemskerk   Er werd mij gevraagd een blog te schrijven over de thema-avond met Piet en Marijke Punt. Dit echtpaar vertelde ons hoe ze hun leven hadden laten leiden door Gods Geest. Voor hen betekende dit dat ze met hun gezin naar Bolivia vertrokken om een kinderhuis op te richten. Oei, dacht ik. […]

Sprekersavond Vriendschap

Geschreven door Jorieke. Op de eerste thema-avond kwam Ruth Six spreken over ‘Vriendschap in de Bijbel’. Avonden over relaties gaan heel vaak over romantische relaties, terwijl een groot deel van onze relaties toch vriendschappelijk zijn. Het was interessant hoe Ruth de moderne psychologie over vriendschap koppelde aan de Bijbel. Om wederzijdse bloei in een vriendschap […]