Artikelen door Netwerk Leiden

Update coronavirus

Beste geïnteresseerde, Door de uitbraak van het coronavirus komen we voorlopig niet samen in de Kooikapel. Neem contact met ons op om te weten te komen welke mogelijkheden er op dit moment wel zijn om ons te ontmoeten. Aan iedereen veel sterkte gewenst in deze tijd!

Thema-avond Arie de Rover

Door Lisa Op 6 november kwam Arie de Rover langs bij Netwerk om te spreken over genade. Met de titel “Genade, de enige kracht naar vrijheid” maakte Arie gelijk zijn eerste punt: het is onze roeping om vrij te zijn (Galaten 5:1). Het volgende punt is daaraan verbonden: we denken vaak dat we Gods genade […]

Thema-avond Leiding door de Heilige Geest

Door Simone Er werd mij gevraagd een blog te schrijven over de thema-avond met Piet en Marijke Punt. Dit echtpaar vertelde ons hoe ze hun leven hadden laten leiden door Gods Geest. Voor hen betekende dit dat ze met hun gezin naar Bolivia vertrokken om een kinderhuis op te richten. Oei, dacht ik. Dat is […]

Sprekersavond Vriendschap

Door Jorieke Op de eerste thema-avond kwam Ruth Six spreken over ‘Vriendschap in de Bijbel’. Avonden over relaties gaan heel vaak over romantische relaties, terwijl een groot deel van onze relaties toch vriendschappelijk zijn. Het was interessant hoe Ruth de moderne psychologie over vriendschap koppelde aan de Bijbel. Om wederzijdse bloei in een vriendschap mogelijk […]