Gerechtigheid & de Bijbel

Door Maarten

Woensdag 11 maart kwam Michiel Keijts namens International Justice Mission (IJM) spreken in de
Kooikapel. IJM is een non-profit organisatie die onrecht in de wereld probeert te stoppen. Michiel
vertelde eerst dat onrecht de absentie van recht is, en dat dit voor meer dan de helft van de
wereldbevolking de standaard is. Ook kwam hij met een aantal voorbeelden van onrecht, waaronder
voorbeelden van soorten slavernij. Hierna zijn we ingegaan op wat de bijbel zegt over gerechtigheid.
Voor mij was gerechtigheid een van die zo veel dingen die “goed zijn”: barmhartigheid, wijsheid,
liefdadigheid en dat soort mooie eigenschappen. Maar door de gekozen teksten blijkt wat een
fundamentele plek gerechtigheid heeft binnen het christelijke geloof. Hierna bleek ook dat dit ook voor
de wereld fundamenteel is. Zo is liefdadigheid een heel mooi ding, maar als de voedselpakketten niet bij
de mensen komen die ze daadwerkelijk nodig hebben, door corruptie of machtsmisbruik, dan komt er
weinig verandering. Hierna vertelde Michiel over de aanpak van IJM, wat volgens mij neerkomt op het
versterken van het gehele rechtssysteem binnen landen die dit nodig hebben. Waarbij het doel is weer
te kunnen vertrekken als het systeem werkt. We eindigden met een aantal stellingen over dit
onderwerp. Wat ik mooi vond aan de avond was hoe een toch redelijk abstract bijbels aspect:
“gerechtigheid”, zo in de praktijk kan worden gebracht, hoewel ik het nog steeds lastig vind hoe ik dit
zou kunnen toepassen in het mooie veilige Nederland.

Seksualiteit en pornografie

Door Dionne

Seksualiteit is onder christen een gevoelig onderwerp, en de meningen zijn verspreid. Toch is dit een onderwerp dat belangrijk is om open over te kunnen praten en om eens over in de bijbel te duiken, wat zegt God hier eigenlijk over? Heeft God seks echt alleen voor het huwelijk bedoeld? En hoe kijkt God naar pornografie? Dit zijn twee vragen die in de laatste lezing over seksualiteit besproken werden.

Ik had van te voren niet heel veel verwachtingen van deze avond. Ik heb al vaker lezingen gehad over seksualiteit en dacht niet dat ik nog veel aan deze avond zou hebben. Maar niets was minder waar. De spreker begon de avond met het uitleggen van Gods bedoelingen over een relatie, en legde dit uit aan de hand van wat er in de bijbel staat. Hij zei niet seks is alleen voor in het huwelijk, maar liet ons echt zien hoe God relaties bedoeld heeft en gaf ons zelf de ruimte om hier een mening over te vormen. Ik vond het mooi hoe hij de bijbel bij zijn lezing betrok.

Het tweede deel van de lezing ging over pornografie en hierbij noemde hij veel cijfers en feiten over pornografie en seksualiteit in het algemeen. Ook hier deelde hij Gods hart en pakte de bijbel erbij. Hij legde op een totaal niet veroordelende manier uit hoe pornografie ons een fout beeld geeft van seks, en hoewel velen hier aan verslaafd zijn brengt het vaak alleen maar leegte en eenzaamheid met zich mee. God heeft zoveel meer voor ons.

Hij eindigde nog met een stukje over hechtingen, en de manier waarop je als kind gehecht bent en dat effect heeft op je relaties die je later in je leven zult hebben.

De avond was interactief en hij deelde ook persoonlijke verhalen of verhalen uit zijn hulpverleningspraktijk. Je kon echt merken dat hij een hart heeft voor God en om zijn verhaal te delen en mensen te onderwijzen over hoe God seksualiteit ziet. Het was een erg boeiende avond.

Evolutie?

Door Simone

Schepping en evolutie, een onderwerp waar de meesten van ons al vaak over gehoord hebben. Juist daarom was het zo bijzonder dat Gijsbert van den Brink hier weer een heel nieuw licht op wist te werpen. Daarbij nam hij de wetenschap uitermate serieus, maar liet hij ook zijn orthodox christelijke geloof niet los.

We stellen op velerlei wijzen ons vertrouwen in de wetenschap. Wanneer we een medische behandeling nodig hebben, maken we het liefst gebruik van de nieuwste technieken. Het zou vreemd zijn op deze gebieden wel vertrouwen te stellen in de wetenschap, en theorieën over een miljarden jaren aarde klakkeloos naast ons neer te leggen. Dit is volgens Gijsbert van den Brink dan ook totaal niet nodig.

God is een persoonlijke God, Hij gaat als het ware op de knieën voor ons. Dit maakt dat Hij de boodschap in de Bijbel zo beschrijft, dat wij dit kunnen begrijpen als mensen. Ook Genesis is op die manier geschreven. We hoeven niet elk woord letterlijk op te vatten, maar we moeten op zoek gaan naar de waarheid die God door deze woorden tot ons wil brengen. Het gaat om de boodschap.

Dit laat meer ruimte over voor interpretatie. Bijvoorbeeld over het lijden van dieren. Velen zijn opgegroeid met het idee dat dit ontstaan is door de zondeval. Het is echter moeilijk hier aan vast te houden. Neem bijvoorbeeld leeuwen, die zijn qua bouw duidelijk afgestemd op het verslinden van een prooi. Nergens in de aarde zijn fossielen gevonden die duiden op een overgang tussen een leeuw als planteneter naar een leeuw als vleeseter. Hieruit zou je kunnen concluderen dat de dood van dieren er al was voor de zondeval.

Een ander onderwerp dat naar voren kwam, was het ontstaan van Adam en Eva. In Genesis wordt beschreven hoe God hen op de zesde scheppingsdag voort laat komen uit aards stof en Goddelijke adem. Wanneer je puur kijkt naar de boodschap achter de tekst, hoef je dit niet letterlijk te nemen en zou de mens ook door een langzamer ontwikkelingsproces ontstaan kunnen zijn. Dit vermindert niets aan de wonderlijkheid van Gods schepping, het kan juist als erg bijzonder ervaren worden dat God een heel evolutieproces gebruikt om de mens te vormen. De boodschap achter de tekst neem je nog steeds serieus, en het hoeft dus niets te veranderen aan je geloof wanneer je evolutie voor waar aanneemt.

Toch kon Gijsbert van den Brink niet ontkennen dat het geloof in evolutie veel kan doen met je mens- en Godsbeeld. Hij had hier begrip voor en liet je vrij zelf je mening te vormen hierin. Iets wat ik persoonlijk erg fijn vond. Zelf heb ik mijn vragen bij het geloof in evolutie, en er was veel ruimte om dit aan het eind van de avond bespreekbaar te maken. Hoewel deze avond niet direct mijn standpunten over schepping en evolutie heeft veranderd, heeft het mijn beeld over het onderwerp wel verruimd.

Wat zegt de Bijbel over seks?

Het thema van de vorige Netwerk-avond was seksualiteit, naar mijn mening toch wel één van de meest beladen onderwerpen binnen ons geloof. Het is een onderwerp waar de meesten onder ons wel het één en ander van vinden of denken. De meest populaire vragen zijn eigenlijk wel: kan ik seks hebben met mijn partner voor het huwelijk en hoe gaan we om met homoseksualiteit. Vragen waarover we worden geacht een mening te hebben die we het liefst ook nog eens kunnen onderbouwen met degelijke (en Bijbelse) argumenten.  Daarnaast kan het ook een gevoelig thema zijn, bijvoorbeeld als je in een vorige of je huidige relatie al wat verder bent gegaan omdat, naast de beladenheid, ook meer dan eens dat vermaledijde, veroordelende vingertje komt kijken. Ik had van tevoren niet het idee dat er zeer concrete, gefundeerde antwoorden kwamen op bovenstaande vragen maar was vooral erg benieuwd hoe de Bijbel hier tegenaan kijkt omdat ik merkte dat ik daar eigenlijk weinig van wist. 

Geschreven door Jonathan Uzorka.

IMG_5045

Vier relaties

Te gast was ds. Pieter Kleingeld, een erg sympathieke man. Wat mij al erg beviel was dat hij niet “popiejopie” deed, iets waar sommigen nog wel eens de neiging toe hebben, maar juist een goede balans wist te vinden tussen humor en inhoud. En die inhoud was ér. Hij begon met de Bijbel en door iedereen teksten te laten noemen werd het vanaf het begin al erg interactief i.p.v. dat het een soort verkapt hoorcollege werd.

Eén van de zaken die mij het meest bijbleef betrof de vier relaties die we als mens kunnen hebben: onderling met mensen om je heen; geestelijke vriendschap (met goede vrienden/vriendinnen); relatie tussen man en vrouw (waar dus als enige seksualiteit bij komt kijken) en onze relatie met God. Voor mij was dit een nieuw perspectief. Ds. Kleingeld vertelde dat de Bijbel op het gebied van seksualiteit niet zwart-wit is (letterlijk natuurlijk wel) maar dat God ons juist zélf de verantwoordelijkheid geeft. En dat is dan een keuze die we moeten maken op grond van (tradities in de) Bijbelverhalen maar eigenlijk ook met een aantal mensen uit de kerk/vrienden als klankbord. Voor mij haalde dit wel een gedeelte van de druk eraf want er is dus geen 100% goed of fout.

Homoseksualiteit

Gedurende de avond kwamen de vragen over homoseksualiteit. Ook t.a.v. dit onderwerp wist de spreker mij wat te leren. Hij maakte een soort kruistabel met “Gods goede leven” naast “Gods omarming” met daaronder respectievelijk “uitsluiting” en “chaos”. Als wij hameren op “het goede leven” komt daar uitsluiting bij kijken van hen die daar naar onze mening niet aan voldoen en dat is juist iets wat God niet van ons vraagt. In tegenstelling tot dat wij vinden dat de uitgeslotene maar naar God moet gaan, maakt deze uitsluiting van ons juist “overtreders” waardoor juist WIJ Gods omarming nodig hebben en daarvoor zélf naar God toe moeten. God zelf zorgt juist voor die uitgeslotene. Dat vond ik dus oprecht een mooie gedachte, temeer omdat ik vind dat mensen binnen de geloofsgemeenschap buitensluiten een slechte zaak is. Alsof we als schapen onderling maar moeten uitmaken wie wél en wie niet tot de kudde van de Heer mag behoren?!

Keuze respecteren

Uiteraard kun je discussiëren over het begrip eigen verantwoordelijkheid maar ik vind wel dat je op grond daarvan niet moet oordelen over anderen. Als iemand in volle overtuiging en met Gods betrokkenheid daar een keuze in maakt, moet je die keuze respecteren. Afsluitend vond ik de avond erg geslaagd en is deze wat mij betreft absoluut voor herhaling vatbaar omdat ik (en waarschijnlijk met mij vast anderen ook) nog veel meer vragen heb hieromtrent en die vragen zie ik graag beantwoord worden door dezelfde spreker. Daarnaast biedt zo’n avond ook altijd wel een ingang om hier onderling over te praten; iets wat naar mijn mening bij Netwerk nog te weinig gebeurt en veel vaker mag gebeuren.

Over God praten met onbekende mensen

alexis-brown-82988

Met onbekende mensen of ongelovige vrienden over God en Jezus praten, ik weet dat het bij het christen-zijn hoort en dat het een belangrijk doel van Netwerk is. Maar toch vind ik het vaak ongemakkelijk en eng waardoor ik het liever vermijd. Om uit deze comfort zone te stappen werden we een paar weken geleden vriendelijk gedwongen om als outreach activiteit met onbekende mensen over het geloof in gesprek te gaan.

Het plan was om een middag mee te lopen met Student Life, een groep mensen die wekelijks op de universiteit vragenlijsten afnemen over zingeving en geloof. De afgelopen maanden had ik al veel positieve verhalen gehoord van mijn triadegenootje Martine, dus ik kon moeilijk nee zeggen en was ook wel heel benieuwd.

Vooraf was het toch wel spannend, zitten mensen wel op ons te wachten, hoe gaan ze reageren, komen er lastige vragen waar ik geen antwoord op weet? Voor alle mensen die het nog niet aangedurfd hebben: er is niets engs aan. De vragenlijsten worden altijd in teams van 2 gedaan, een persoon neemt het woord en de ander schrijft. Dus zeker in het begin hoef je alleen maar te luisteren en schrijven, dat moeten we als studenten allemaal wel kunnen toch. Verder zijn de vragen allemaal heel open en er vooral op gericht om mensen aan het denken te zetten over of er meer in het leven is. Dit levert echt hele mooie gesprekken op en zet je zelf ook aan het denken.

Aan het einde van elk gesprek wordt gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in een vervolggesprek om verder te praten. Mensen blijken echt geïnteresseerd te zijn, want na mijn tweede gesprek was er al een vervolggesprek gepland en inmiddels heb ik daardoor alweer 3 keer meegedaan met Student Life, met nog meer gesprekken in de planning. Dus voor degene die het nog niet gedaan hebben, ga een keer mee vragenlijsten doen. Ik was dit nooit vanuit mezelf gaan doen, maar ben zo blij dat ik meegesleurd ben. Het is zo mooi om met mensen over de kern van het leven te praten en ze te laten zien wat een prachtige plek God in kan nemen om het leven nog mooier te maken.

Geschreven door: Ilse Euser

Focusweekend met Netwerk Leiden

efe6087e-5268-411d-bef7-826469b4c5dc

Van 19 tot 21 januari was weer het jaarlijkse Focusweekend van NSV. Netwerk Leiden ging daar met een gezellige afvaardiging ook heen. Voor ondergetekende was het de eerste keer Focusweekend. Na een enooorm lange roadtrip in gelukkig wel de allergezelligste auto kwamen we aan in the middle of nowhere: de Betteld in Zelhem. Iedereen zocht even de juiste kamers op en om 20:00 begon de eerste dienst.

Het thema van Focus 2018 was ‘met volle kracht vooruit’ en gebaseerd op Handelingen 1-6. De Heilige Geest stond centraal.

De eerste spreker, Gertpaul van der Vlies, vertelde ons op vrijdagavond meer over de Heilige Geest in de bijbel. Een voorbeeld: net als hoe de Heilige Geest in de vorm van een duif neerdaalde op Jezus, daalt hij ook neer op ons. En als er een duif op je schouder zit, dan wil je die niet afschrikken, dus het is belangrijk om bewuste bewegingen te maken. Op deze manier werden wij aangespoord om ons heel bewust te zijn van de aanwezigheid van de Heilige Geest bij ons. Hij daalt neer op ons, en wij willen voor hem een goede host zijn, en niet nonchalant zijn over zijn aanwezigheid. Na de worship en afsluiting van de dienst speelden we nog veel spelletjes en bleven we lang hangen en nakletsen.

Zaterdag waren er weer twee diensten, beide geleid door spreker Adam Heather. Opnieuw ging het over de Heilige Geest. Ook legde Adam uit wat ‘heiligheid’ betekent: apart gezet zijn. Je bent apart gezet voor God en wil hem geen pijn doen. Hij noemde hierbij Efeze 4: 29-32 als definitie van heiligheid (look it up, het is mooi!). Nog een mooie oneliner van Adam over leven als christen voor God: ‘do not think: how much can I get away with, but: how much can I give’.

De avonddienst ging verder op dit onderwerp. Het ging over een leven vervuld met de Geest. Efeze 3:18 werd besproken: dankzij Jezus kregen wij de Heilige Geest, en via hem hebben wij toegang tot God de Vader. Het koninkrijk van God is nu in ons.

’s Middags waren er seminars. Ik ging naar ‘de geest en sociale gerechtigheid’ door Rikko Voorberg. Het was een mega inspirerende seminar, te veel om samen te vatten (als je benieuwd bent wil ik je alles vertellen) maar wat ik het meest treffend vond: tijdens de bespreking van het werk dat Rikko met vluchtelingen doet haalde hij  Leviticus 19:33,34 aan. Strekking: behandel vreemdelingen (vluchtelingen) als je gelijke, en houd evenveel van hen als van jezelf. Geen vage opdracht!

Op zaterdagavond aten we lekker Chinees, gingen we weer spelletjes doen, en maakte een deel van ons een lange nachtwandeling.

Zondagochtend was er een laatste dienst met als spreker Minella van Bergeijk. Zij sprak over onze bestemming. We zijn changemakers, en onze opdracht is om altijd vooruit te blijven gaan in de kracht van de Heilige Geest, al weten we niet altijd waarheen precies, net als Abraham.

Na de dienst en lunch volgden nog mooie getuigenissen, gingen we als steden (dus wij samen met NSL) bidden voor onze stad en toen was Focus alweer afgelopen!

Ik wil eigenlijk nog veel meer vertellen, als ik er nu weer over schrijf word ik weer helemaal enthousiast… Het was een super inspirerend weekend en ik heb genoten en veel geleerd tijdens de diensten, maar ook juist tijdens alles om de diensten heen, diepe en minder diepe gesprekken met mede Netwerkers, Ligretto spelen, rise en shine aan het ontbijt zitten en door dit alles heen elkaar nog weer beter leren kennen.

Absolute aanrader dussss volgend jaar met heel Netwerk naar Focus? Zeg maar ja ☺

Maartje

God horen in de stilte: themavond 15 november

Luisterend-bidden

God spreekt op tal van manieren. In 2017 is dat niet anders: God wil ook vandaag tot ieder van ons spreken. Deze boodschap brachten gastsprekers Edwin Hamelink en Shanna van der Sterre ons afgelopen woensdag 15 november met veel overtuiging.

De belangrijkste manier waarop God tot ons spreekt, is door zijn Woord: de bijbel. Edwin en Shanna gingen ons dan ook voor in het lezen van de Bijbel door het zogenaamde lectio divina. Samen lazen we het verhaal van de goede herder (Johannes 10), en herhaalden het lezen een aantal keer. Bij iedere lezing vielen nieuwe dingen op, en langzaam begon de tekst te leven en te spreken.
Naast de bijbel, spreekt God soms ook op andere manieren tot mensen. Al in de tuin van Eden verscheen God aan Adam en Eva en praatte Hij met hen (Genesis 2-3). En door de hele bijbel heen spreekt God: door natuurverschijnselen, dromen, visioenen, door een hoorbare stem of zelfs door de mond van een ezel (Numeri 22). Edwin en Shanna diepten dit thema verder uit en deelden hun persoonlijke ervaringen met het verstaan van Gods stem. Ze moedigden ons aan om in groepjes te oefenen met het luisterend bidden. Samen bade
n we en waren we stil om te zien of woorden, beelden of indrukken in onze gedachten kwamen.

Het was spannend om op deze manier in gebed te zijn. Sommige deelnemers hadden door het bidden bijzondere bemoedigingen voor elkaar. Voor anderen voelde deze manier van bidden vooral onwennig. Zelf had ik geen buitengewone ervaring. Dat vind ik ook niet erg. Ik hoorde om me heen mooie verhalen en ik geniet er zelf ook van om samen met andere Netwerkers bezig te zijn meer te ontdekken over gebed. Ik weet dat God op duizend manieren tot mijn hart spreekt en ik verlang ernaar steeds meer te ontdekken wat Zijn manieren met mij zijn. Deze toepasselijke woorden van Moeder Teresa zijn voor mij iets om op te kauwen: “I shall keep the silence of my heart with greater care (…) for in the silence and the purity of the heart, God speaks.” (In the Heart of the World, p. 23).

Tekst: Jos Meester

De eerste avonden van Netwerk door de ogen van een Netwerk-newbie

Foto Blog Michiel

Het waait keihard wanneer ik op mijn fietsje stap. Ik ben eigenlijk al ‘unfashionably’ laat, waardoor ik genoodzaakt ben om deze eerste herfstwind in volle glorie te trotseren. Na bijna het record tegenwind-fietsen (bestaat echt!) te hebben verbroken, kom ik eigenlijk nog vrij op tijd binnen. Bij binnenkomst word ik gelijk vriendelijk begroet, en krijg ik al een kop koffie aangeboden. Dat begint goed! Vrij snel daarna klinken de eerste klanken van de piano mij al tegemoet. Tijdens het zingen van al die oude en vertrouwde liedjes uit mijn jeugd, merk ik dat dit voor het eerst in deze drukke week de storm in mijn hoofd begint te liggen. Ook tijdens de lezing en de gesprekken die daarop volgen, merk ik dat ik geïnspireerd word door de vragen die gesteld worden en die antwoorden die gezocht worden. 

Mij was gevraagd om, als nieuw lid, de eerste Netwerkavonden te beschrijven. Omdat ik in totaal nog maar vier avonden Netwerk meegemaakt is het lastig om een volledig en weloverwogen beeld van Netwerk te geven. Maar toch heb ik in de afgelopen paar weken in gesprekken, tijdens zangdiensten of door de inspanningen van het kernteam al gezien hoe betrokken iedereen met elkaar is en hoe graag mensen daadwerkelijk God beter willen leren kennen.

Geloven in een stad als Leiden lijkt misschien vanzelfsprekend als je christelijk bent opgevoed, maar toch vind ik het altijd bijzonder als mensen elkaar opzoeken om hun hoop, twijfel en leven met elkaar te delen. Ik heb in de afgelopen jaren verschillende kringen mee mogen maken, maar gedurende de jaren heb ik gemerkt dat juist de verwachting dat je tijdens je kring kunt leren van de manier waarop God door je kringleden heen gaat werken, mij een geheel nieuw perspectief geeft op mijn eigen geloof.

Ik word zelf erg geïnspireerd door boeken van C.S. Lewis of Dostojewski, maar uiteindelijk zijn de verhalen van hoop en twijfel die ik in gesprekken met mensen uitwissel de reden dat ik meer hongerig word naar God.  Geloof is voor mij niet iets wat ik slechts voor mij zelf houden, maar ook vooral iets waar ik met anderen wil delen. Van wat ik gezien heb in Netwerk, zijn er meer mensen met ditzelfde verlangen. Ik ben daarom erg benieuwd wat dit jaar gaat brengen, en ik heb erg zin om samen met mijn triade en met alle Netwerk-leden God beter te leren kennen!

Geschreven door: Michiel v/d Kamp

All good things come to an end… including Netwerk season 2016/2017

Nou dat is nogal een melancholische titel hé? Maar je zou het ook zo kunnen bekijken: just when the catterpillar thought her life was over, she began to fly… Dat is ook mijn hoop voor al onze lieve bloglezertjes! Want er komt hopelijk een geweldige zomervakantie aan voor iedereen, zonder studeer stress en met zonneschijn 😀 We kijken terug op een super gaaf jaar, met evenementen zoals:

  • het Netwerk weekend (x2 zelfs, een keer in het najaar, en een keer in het voorjaar);
  • kerstdiner
  • outreach avonden
  • mannen/vrouwen weekenden en avonden
  • inspirerende sprekers (yup laatste tijd was er niet zo veel animo voor het blog schrijven onder de leden dus hebben jullie ook niet echt updates daar over gekregen, sorry :p )
  • triade time
  • worship avonden waarbij we ons hees zongen
  • buitenechtelijke activiteiten zoals met elkaar spelletjes spelen in het weekend, naar Opwekking gaan, soggen in de UB-app
  • nou enzovoort enzo

(Als je hier nu stiekem aan het kijken bent omdat je mogelijk geinteresseerd bent om volgend jaar naar Netwerk te komen, voel je niet betrapt, je bent van harte welkom).

Volgend jaar staat er een super dedicated, cool, awesome kern team klaar om alles in goede banen te leiden: Martine, Jos, Michelle en Jesse. APPLAUS! Dat akelige eind van dit jaar is weer verzacht door dat vooruitzicht hoop ik!

Het was mij een waar genot om dit laatste half jaar jullie als bloglezers af en toe een kijkje te geven binnen Netwerk Leiden. Wees gegroet, Marijke.

De heren van de club...

De heren van de club…

...en de dames, kijk ze eens lief lachen.

…en de dames, kijk ze eens lief lachen.

Waanzinnig Weekend

Nou, wij zijn dus een weekendje weg geweest. Echt weg. Helemaal naar Hilversum. Aan de altijd schitterende Papsauserlaan stond een liefelijk antiek net gerenoveerd evenementen complex. Dit werd de uitvalsbasis van het Netwerk Leiden weekend 2017. De tassen waren gepakt, de auto’s nog voller, en de harten stroomden over van anticipatie.

Gezelligheid in de gezamenlijke ruimte

Gezelligheid in de gezamenlijke ruimte

De eerste avond stond in het teken van spelletjes en verbroedering. Onder het startsein van een schelle hoorn (app) ging Roberts pub quiz van start. De gemoederen liepen hoog op, zeker toen de struisvogelronde zijn kop boven het zand uitstak. Cluedo was het volgende item van de spetterende avond. De avond werd afgesloten met een laaiend vuur, waar iedereen aan Jorens lippen hing terwijl hij ons vermaakte met een verhaal.

Marshmallow verwarmer

Marshmallow verwarmer

De volgende ochtend mocht iedereen meegenieten van de gymnastiek routine van Lynn. Stille tijd en Bijbelstudie volgden, en ’s middags waren een aantal workshops waar men aan mee kon doen, waaronder rugby, lock picking, gebarentaal, en guitaarles.

Crea-Bea workshop

Crea-Bea workshop

’s Avonds was beestachtig bowling time. Vooraf werden de oude netwerkers door de lokale jongelui de shuffle aangeleerd waarna het bowlen kon beginnen. Na een eerste oefenronde bleek er toch een verschil te zijn in fanatisme en talent, dus is de groep daarna opgedeeld op “niveau”. Vooral onze leider, Niklas, kon er wat van. Dat mag ook wel met zoveel levenservaring.

Roze 8 ballen voor de dames (volgens een heer).

Roze 8 ballen voor de dames (volgens een heer).

Zondag ochtend begon met uitslapen want kerk begon pas om 12 uur. We werden hartelijk ontvangen door een lokale pioneers-kerk (de Vitamine G kerk) die zelfs een lunch voor ons geregeld had.

De skyline van Hilversum.

De skyline van Hilversum.

Na de lunch werd opgeruimd, afgesloten, geknuffeld, en begon de lange terugreis van de 25 wijzen terug naar het Westen.

Als afsluiting krijgen jullie een prachtige groepsfoto (zonder Niklas) te zien.

WhatsApp Image 2017-05-15 at 10.22.01 AM