Ik presenteer: triade LJM (+R)

De LJM (+R) triade! Nu zijn wij een hele bijzondere triade, want half officieel zijn we niet met drie, wat triade zou doen vermoeden, maar zijn we met vier. Louise, Janine, Marijke en Roelie. Dus eigenlijk een vierade. Maar Roelie woont in Friesland dus eigenlijk wel een triade. Ingewikkeld hé! We hebben het wel heel gezellig, of het nu met zijn drieën of zijn vieren zijn. Als je een keer een Netwerk evenement bijwoont, is er een grote kans dat onze triade (de drie-triade) compleet is, wat wel uniek is. We zijn rijk gezegend met een hoop lol en gezelligheid, maar ook serieuzigheid en opbouwendheid. Als je Frans medisch psychologisch advies wilt hebben ben je bij ons aan het juiste adres.

Louise over onze triade: Voor mij houdt triade zijn in om een jaar lang met elkaar op te trekken tijdens de Netwerkavonden, maar ook daarbuiten tijdens etentjes of een dagje Haarlem ; ). Het is een plek om te lachen en soms te huilen. Om mijn problemen te delen en blij te zijn met de mooie momenten van het leven. Om mezelf te zijn, maar ook uitgedaagd worden om buiten mijn eigen comfortzone te stappen en problemen op een andere manier aan te pakken. Een plek om van elkaar te leren, voor elkaar te bidden. Maar bovenal ook een stukje van Gods gezin. Zussen die God in mijn leven plaatst en daar ben ik dankbaar voor.

Mooi hé! Je bent jaloers, ik weet het gewoon. Maar hé, we kunnen onze triade altijd nog een vierade of vijfade maken als je heel graag bij ons wilt horen 😉 En jullie willen natuurlijk alle selfies zien die we met Janines nieuwe telefoon hebben gemaakt, maar dat kan niet, dus ik heb een selectie gemaakt voor jullie 😀

De verleiding van een ongezond ijsje hebben we weerstaan!

De verleiding van een ongezond ijsje hebben we weerstaan!

Maar een gezond ijsje konden we niet laten

Maar een gezond ijsje konden we niet laten

De St. Bavo van de ene kant

De St. Bavo van de ene kant

De st. Bavo van de andere kant

De st. Bavo van de andere kant

Gewoon een heel bijzonder steegje in Haarlem

Gewoon een heel bijzonder steegje in Haarlem

Hier zijn wij op ons mooist!

Hier zijn wij op ons mooist!

Een maandag uit het leven van Naventuree Jedidja

9 uur: Ik stap in de trein om naar mijn mentor te gaan. Een uur later kom ik bij mijn mentor aan. Ik krijg een lekker bakje thee en we kletsen even bij over de laatste week. Daarna gaat het gesprek bijna als vanzelf over op een onderwerp wat ik met Naventure besproken heb. Ze stelt goede vragen om nog een laagje dieper te komen. Dan bedenken we samen hoe ik het geleerde in praktijk kan brengen. Aan het einde bidden we samen en maken we een afspraak voor de volgende keer.

12 uur: Ik kom op het FSW aan. Ik heb even een half uurtje voor mijzelf en lees een stukje van mijn huiswerk van Naventure. Dan komen de anderen bij mijn tafeltje zitten, want we gaan evangeliseren aan de hand van een vragenlijst. We eten eerst met elkaar, lezen een stukje uit de Bijbel en bidden samen. Dan gaan we twee aan twee gesprekjes voeren met studenten. Ik vraag aan een student “Zou je het leuk vinden om met ons in gesprek te gaan over geloof en levensbeschouwing”. De eerste heeft zo les, maar de tweede vindt het goed. Dan hebben we met haar een gesprek over haar leven en haar visie op geloof en zingeving. Zelf vind ik de mooiste vraag: “Als het mogelijk is, zou je God dan willen ontmoeten?” De student zegt: “Ik geloof niet in God, maar als het mogelijk is, dan zou ik het wel willen.” Ik denk: “Alstublieft Heere God, deze student zou met U in contact willen komen. Wilt U zich maar aan haar bekend maken.” Aan het eind vragen we wat ze van het gesprek vond. Ze kijkt er positief op terug en zou wel een vervolggesprek willen. We schrijven haar e-mailadres op en zeggen haar gedag. Dan lopen we naar een leeg tafeltje en bidden we voor haar. Die middag heb ik nog twee andere gesprekken met studenten.

16 uur: Ik ga naar Esther Hospes (staf van NSL). Samen met Esther bereid ik een workshop voor, voor het Voorjaarsweekend van NSL. Dit is een opdracht van Naventure. Het huiswerk was namelijk om een keer mee te lopen met een persoon die op geestelijk gebied een voorbeeld voor je is. We schrijven samen een workshop over discipelschap. Daarna gaan we aan het eten beginnen, want om half 7 komt Henriët. Met zijn drieën spreken we namelijk ook regelmatig af, om te bespreken hoe het ons en met onze taken gaat. Het eten is klaar en we gaan aan tafel. Tijdens het eten vraagt Esther wat ons de afgelopen weken verrast heeft van God. We hebben hier een mooi gesprek over. Ik vertel over een vrouw bij wie ik langs mocht gaan en die uit zichzelf over het geloof begon. Ik was hier erg verrast over en vond het bijzonder hoe ik met haar mocht praten en ook een lied voor haar mocht zingen. We zijn klaar met eten en aan het einde bidden we met elkaar. Daarna fiets ik snel naar de trein.

20:15 Ah net aan de trein gehaald:) In de trein check ik even mijn app en rust ik uit van de lange dag. Vijf kwartier later ben ik thuis en klets ik nog even met mijn moeder. Daarna ga ik lekker slapen. Het was een mooie dag!

De nieuwe Netwerk-Leiden slogan: loving God, loving you…

Ennnn Netwerk Leiden heeft een nieuwe slogan! “Loving God, loving you” kwam er na een spannende verkiezingstijd uit. Het bleef tot het einde spannend welke het zou worden, vooral “op zoek naar God” had ook veel aanhangers. Loving God, loving you wijst naar de verticale relatie tussen ons en God en de horizontale relaties die we met andere christenen en niet-christenen hebben. De slogan die gekozen is past goed bij de visie van Netwerk Leiden die het kernteam aan het begin van het jaar heeft opgesteld. We willen de leden van Netwerk meer bewust maken van die visie en hopen natuurlijk dat deze ook tot uiting komt in het leven van onze Netwerk leden. We willen elkaar hierin ook gaan bemoedigen door getuigenissen op de Netwerk avonden in te plannen. Hieronder de visie:

Visie Netwerk Leiden 2016-2017
Komend jaar staan discipelschap en persoonlijk contact centraal. God is onze eerste focus. We willen dat Netwerk een thuis is waar iedereen welkom is en waar vriendschappen ontstaan en verdiepen. Ons doel is dat we groeien in ons geloof en onze relatie met God. We willen doorgeven wat we ontvangen en Gods koninkrijk zichtbaar laten worden.
We hebben dit uitgewerkt in specifiekere doelen:
-We willen open zijn naar elkaar over ons geloofsleven en elkaar laten groeien door accountabel naar elkaar te zijn.
-We maken ruimte voor ministry aan het begin van de avond omdat we geloven dat gebed kracht heeft.
-Bij de aanbidding willen we de diepgang vergroten.
-We willen nieuwe mensen zich thuis laten voelen door ze te betrekken bij wat we doen.
-We willen bij de open avonden concrete geloofsthema’s die in ons leven terugkomen bespreken.
-We willen triadeleiders motiveren in hun rol die leidt tot diepgang in hun triade.
-We willen ruimte maken voor outreach om elkaar uit te dagen uit onze comfort-zone te stappen.
-We willen studenten stimuleren om te investeren in geloofsleven voor na de studenten tijd.
Instrumenten die we hiervoor gebruiken zijn:
-Triade
-Open kring
-Studiemateriaal
-Sprekers
-TLO (TriadeLeiders Overleg)
-Outreach-avonden
-Take me to church
Hierbij mogen jullie nog genieten van een fotoshoot die we op de Netwerk Landelijke dag hebben gehad als Leiden-vertegenwoordigers 🙂
WhatsApp Image 2017-02-22 at 07.49.02 WhatsApp Image 2017-02-22 at 07.49.03 WhatsApp Image 2017-02-22 at 07.49.04

Netwerk in het buitenland

Op dit moment zijn wij als Netwerk Leiden vertegenwoordigd in Nigeria (Marije), Maleisië (Karin K.), en Nieuw Zeeland (Esther D. en Mark). Esther heeft ons een kijkje gegeven in hoe God ook overzees met onze Netwerkers meegaat. Hieronder haar verhaal 🙂

“Ga je nog wat doen vanavond? Want het is zaterdag vandaag”, werd mij gevraagd door de eigenaar van een hostel. Toen besefte ik me dat ik de volgende ochtend naar de kerk kon gaan. Het was een groter plaatsje, dus er was vast een kerk. Die avond ben ik gaan rondrijden op zoek naar een kerk. Drie kerken heb ik gevonden, maar alle drie spraken me totaal niet aan. Dilemma, want ik wilde en kon naar de kerk, maar het voelde gewoon niet fijn. Dit heb ik bij God neergelegd en gevraagd of Hij teleurgesteld was in me als ik niet zou gaan. In plaats van me schuldig voelen, werd ik juist rustig. Dus besloten om niet naar de kerk te gaan de volgende ochtend.

De volgende dag, zondag dus, liep ik door het stadje. Op een gegeven moment zag ik een bord staan met (vrij vertaald) ‘Baptistengemeente, vanmiddag om 17.30 uur dienst’. Eind van de middag ben ik naar deze dienst geweest waar ik heel erg welkom was. Mensen waren geïnteresseerd, veel praatjes gemaakt en een inspirerende dienst gehad over de liefde van God. Na de dienst was er een diner en iedereen stond erop dat ik bleef eten. Op die manier een goede maaltijd gehad (die van backpackers is niet altijd even afwisselend en gezond) met ‘vrienden’ om me heen, die me uit mijn eenzaamheid trokken die ik daarvoor had ervaren.

In dit alles heb ik echt Gods leiding gezien. Hij heeft me naar de kerk gewezen en de warmte en liefde van Hem door zijn kerk laten ervaren.

Twee weken later was ik weer in hetzelfde stadje op zondag, dus ben ik hier weer naar de kerk geweest. Opnieuw werd ik heel vriendelijk en hartelijk ontvangen en heb ik een mooie dienst gehad.

De zondag daarop was ik in een andere stad. Hier ben ik weer naar een kerk geweest. Tijdens de preek werd gevraagd of iedereen zijn ogen dicht wilden doen en zijn hand wilde opsteken als je je leven (opnieuw) aan Jezus wilde geven. Ik was heel erg aan het twijfelen, want het voelde niet te kloppen om dit bij een onbekende kerk te doen. Toch heb ik, na lang overwegen mijn hand opgestoken. Ik werd gelijk opgemerkt en ben uiteindelijk één van de twee geweest die zijn hand heeft opgestoken. Het was prima, maar op een of andere manier vond ik het jammer dat dit niet door iedereen gezien was en iedereen getuige was. Ergens hoopte ik dat de voorganger me nog zou aanspreken, alhoewel dit een kleine kans was. Maar toen de dienst was afgelopen en iedereen de zaal uit liep, kwam er een vrouw naar me toe om me te vertellen dat ze had gezien dat ik mijn hand had opgestoken, dat ze dit zo mooi vond om van een niet-lid te zien en me hiervoor te zegenen. Hoe mooi weer hoe God werkt! Ik wilde gezien worden en dit gebeurde door iemand die de tijd voor me had (we hebben ruim een half uur na de dienst met elkaar gepraat).

“Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”. Helemaal mee eens. Soms snap ik God totaal niet, soms hoor ik Hem niet, maar soms ben ik ook weer heel erg blij met wat Hij mij geeft.

 

Marije in Nigeria

Marije in Nigeria

Esther in Nieuw-Zeeland

Esther in Nieuw-Zeeland

Karin in Zuid-Oost Azië

Karin in Zuid-Oost Azië

Mark in Nieuw-Zeeland

Mark in Nieuw-Zeeland

Tada: triade Martine, Celine & Laure

Wij willen onze triade aan jullie voorstellen aan de hand van 10 wist je datjes 🙂

Wist je dat…
– wij dit berichtje bij Happietaria hebben geschreven.
– wij alle drie tegelijk bij Netwerk zijn gekomen.
– wij de enige triade zijn met twee kringleiders
– wij altijd te laat klaar zijn met onze triade.
– wij heel vaak een hele zak lange vingers opeten tijdens de triade
– wij de vraag: ‘Heb je deze week iets van je geloof gedeeld?’ alledrie liever vermijden.
– wij altijd fanatiek strijden om de lekkerste toetjes.
– wij het fijn vinden om voor elkaar te bidden.
– wij de Michacursus doen met de triade.
– wij alledrie zo autistisch zijn dat we precies 10 wist je datjes wilden en altijd op hetzelfde plekje in de zaal zitten :D.

Heel veel liefs,
Martine, Celine & Laure

Focus op Netwerk op FOCUS

Dit jaar hebben we Netwerk Leiden met wel 16 awesome netwerkers vertegenwoordigd bij Focus. Het was een indrukwekkend, gezellig, leerzaam weekend. Jedidja, Lynn en Karin Keesmaat wilden hier wat over delen.

Wat heb je geleerd, ontvangen en/of ervaren op Focus?
Jedidja: Het thema van Focus sloot goed aan bij waar ik al mee bezig was. Ik vond het mooi om weer bevestigd te worden dat het belangrijk is om voor de mensen om je heen te bidden vanuit bewogenheid. En ook om God te vragen om arbeiders, waarbij ik mijzelf ook beschikbaar stel. Ik vond het mooi dat ik het bidden gelijk in de praktijk kon brengen door mee te doen in het ministry-team

Karin Keesmaat: Mijn relatie met God is altijd van mijn kant uit erg krampachtig geweest. Het gevoel hebbende dat ik het nooit waard ben om sowieso liefde te ontvangen of door God gebruikt te worden, heeft ervoor gezorgd dat ik het super eng vind om echt kwetsbaar te zijn tegenover God (want wat als Hij inderdaad vindt dat dit zooitje mens niet leuk genoeg is) en heel erg hard mijn best ging doen om het toch soort van te kunnen verdienen. Lekker zinloos dus. Tijdens Focus is God mij hierin opnieuw heel erg tegemoet gekomen. Terwijl ik bezig was met ministry en vreesde dat dit finaal in het water zou lopen omdat mijn bid en mensenskills echt niet zo prijzenswaardig zijn, liet Hij me zien dat Hij me prima kon gebruiken. Niet omdat ik dus geen perfect christen ben, maar puur omdat ik me beschikbaar stelde.
Daarnaast liet Hij me weten dat Hij me met oneindig veel geduld en in een veilige burcht (want blegghh kwetsbaarheid) zou blijven overstelpen met liefde totdat ik het zou leren accepteren. Geen verkeerd vooruitzicht dus!

Lynn: Ik heb ervaren dat er zoveel toffe jonge mensen (nog) enthousiast zijn voor God. Voor mensen die niet christelijk zijn kan God en de kerk een vaag iets zijn, hoe cool dat al die mensen die bij Focus waren daar verschil in kunnen maken door anderen te vertellen over en te enthousiasmeren voor God.
God zelf heeft me vooral het inzicht gegeven dat hij mij veel inzichten wil geven, maar dat ik daarvoor wel stil (= alle afleiding weg) moet worden.

Wat is je verlangen in het verlengde van het thema ‘RIJP | Hart voor de oogst’?
Jedidja: Mijn verlangen is dat ik zelf en de studenten die op focus waren enthousiast blijven om te bidden en hun geloof te delen. Hierdoor ontstaat er door heel Nederland heen een groep van bidders. Dat vind ik erg bijzonder!

Karin Keesmaat: Mijn verlangen is echt dat ik meer van God kan gaan uitstralen naar de mensen die om me heen staan. En niet omdat ik ‘moet’ maar omdat ik er nu echt enthousiast over ben.

Lynn: Dat we allemaal hebben mogen leren dat het geen grote uitdaging is om over het geloof in gesprek te gaan. Veel mensen zijn potentiële “persons of peace”. Voor ons geldt: just do it!
Start gewoon een gesprek, in een vrij land als Nederland hebben wij niets te verliezen. Iemand heeft hoogstens geen interesse. Oke, dan niet =)

Wat heb je daarin nodig (bijv. gebedsmaatje, een groep om het samen te doen, een project om bij aan te haken etc.)?
Jedidja: Met mijn zus wil ik het bidden een vaste plek op de dag en in week geven.

Karin Keesmaat: Een reminder zo nu en dan zodat ik me op God blijf focussen en mezelf dus bewust op modus beschikbaar zet.

Lynn: Zelf focussen op God (bijvoorbeeld door tijd te maken voor gebed en bijbel lezen in mijn week) en ik heb mensen nodig met wie ik de geslaagde of juist mislukte pogingen om over God te vertellen, kan delen.

Het was dus een inspirerend weekend, waarin we werden aangemoedigd om te bidden voor onze stad. Bid jij ook mee voor Leiden?IMG-20170122-WA0006

Even voorstellen…

Lieve Leute,

Wij zijn Jedidja, Mayke en Lynn en zijn dit jaar een triade met elkaar.
We houden ervan om gezellig met elkaar te eten en kunnen heerlijk koken (volgens Jedidja, Lynn kookt niet zo goed). Goede gesprekken vinden wij belangrijk en daarbij vooral ook kritische vragen stellen. We zijn daarnaast een echte meiden kring dus mannen, chocola en te lang kletsen over alles waar we overna denken staan ook centraal.
In ieder geval zijn we blij met netwerk, de leuke activiteiten en de tijd met elkaar en God 🙂

#netwerkdegekste

Een krachtige boodschap

Thema avonden zijn altijd verrassend en afgelopen woensdag was een hele leuke verrassing. Ruben de Jong sprak met enorme passie en enthousiasme over de Heilige Geest. Hij legde op een hele duidelijke manier, met behulp van Johannes 16:5-15, uit dat de Heilige Geest werkt in ons hoofd, in ons hart en in onze handen. En door zijn ervaringen te vertellen, samen met de mannen die hij had meegebracht, kwam dit tot leven en raakte ons allemaal.
Thema avonden zijn altijd verrassend en afgelopen woensdag was een hele leuke verrassing.
Hij legde heel duidelijk uit dat de heilige Geest God op aarde is en dus heel erg belangrijk. Toch aanbidden we in liederen niet de Heilige Geest maar dit komt, zo vertelde Ruben, dat naast dat Hij de trooster is, het zijn taak is om ons Jezus te laten aanbidden. Op de vraag wat nou te doen als je een beeld krijgt maar hier geen respons op krijgt, iets wat Ruben ook uit zijn persoonlijke ervaring vertelde, vertelde hij dat je in zo’n situatie een keuze hebt. Deze keuze is om te stoppen  of om door te gaan. Heel simpel eigenlijk maar vaak ook zo moeilijk om je vertrouwen te blijven stellen in God.
Heel simpel eigenlijk maar vaak ook zo moeilijk om je vertrouwen te blijven stellen in God. 
Voor mezelf vond ik het een hele fijne avond, echt een echte netwerk avond. Samen gezellig eten zingen en daarna luisteren naar Gods woord. Heel fijn dat we vragen konden stellen aan Ruben en dat er daarna de mogelijkheid was om voor je te laten bidden. Zijn woorden hebben mij namelijk echt geraakt, antwoord gegeven op vragen die ik had en mij meer geleerd over Zijn woord. En natuurlijk kan ik alleen voor mezelf spreken maar ik had zo het idee dat dit ook zo was bij anderen.
Samengevat was de avond een krachtige boodschap voor ons allen en een reminder dat God actief in ons midden werkt door middel van de Heilig Geest.

Profeet: 26

Voor de mensen die er niet waren afgelopen open avond en zich afvragen wat toch al die staafdiagrammen in de Netwerk app doen: dit zijn de uitkomsten van de Five Fold Survey (fivefoldsurvey.com) aan de hand waarvan je kan bepalen welke van de vijf bedieningen jouw basisbediening is: Apostel, Evangelist, Herder, Profeet of Leraar. En ja, de mijne is profeet, met dus een score van 26.

Huh, profeet? Dat is toch zo’n ouwe man met lange mantel en bijna net zo’n lange baard? Ondanks dat het nergens zo in de Bijbel beschreven staat krijg ik onderbewust al snel een dergelijk beeld in mijn hoofd als ik denk aan namen als Elia of Jesaja.  Maar klopt dat eigenlijk wel? En zo niet, zouden ze dan niet nu ook nog kunnen bestaan?

Voordat ik een antwoord ga proberen te geven op deze vragen wil ik eerst eens stil staan bij wat de taak van een profeet is. De uitleg van de survey omschrijft een profeet als volgt: ‘Iemand die op de een of andere manier aanvoelt wat er nodig is. De profeet voelt aan/voorspelt en duidt wat Gods bedoeling is.’ Kort door de bocht: een profeet luistert naar Gods stem.

Nu hoor ik sommige van jullie al vragen: ik heb ook de vragenlijst ingevuld en kreeg helemaal niet zo’n hoog getal bij profeet, kan ik dan wel Gods stem verstaan? Daar kan ik alleen maar volmondig ja op zeggen. Elje van Turenhout, de spreekster van de open avond, zou met Joh 10:27 antwoorden dat alle schapen oren hebben gekregen om naar de herder te luisteren. En God (de Vader, Zoon en Heilige Geest) is een gulle gever die niets liever wil dan met Zijn kinderen in gesprek te zijn. Hij wil hart aan hart met jou leven en dat kan alleen als Hij de ruimte krijgt om te spreken. Zodat jij kunt groeien in identiteit, je de ander kunt dienen en die mensen kunt bereiken die nog geen persoonlijke relatie met Hem hebben.

En God kan ook zeker goed luisteren, maar net als dat in ieder andere conservatie degene die luistert wilt reageren, wil God dat ook. Om je te bemoedigen, een hart onder de riem te steken of gewoon te laten weten dat Hij van je houdt.

‘Hart aan hart met mij leven? Ik hoor nooit wat van Hem.’ Mijn directe reactie daarop zou zijn of je Hem dan ook wel de ruimte hebt gegeven om te spreken. Ik merk bij mezelf tijdens het bidden dat ik al mijn hele riedeltje hebt opgenoemd en amen heb gezegd zonder ook maar een seconde even stil te zijn. Snel nog even bidden en dan naar bed, zodat ik dat weer van mijn avondritueel af kan strepen. En God kan ook zeker goed luisteren, maar net als dat in ieder andere conservatie degene die luistert wilt reageren, wil God dat ook. Om je te bemoedigen, een hart onder de riem te steken of gewoon te laten weten dat Hij van je houdt. Volgens 1 Kor 14:3 is dat ook precies de bedoeling van het spreken van God: kracht, troost of een bemoediging geven.

Ik hoop niet dat het nu overkomt alsof ik doe dat luisteren naar God iets heel makkelijks is. Wij mensen vinden het vaak als lastig om naar elkaar te luisteren, laat staan dan naar iemand die je niet eens met je zintuigen waar kunt nemen. Je gelooft niet dat God nog spreekt, of je rationaliseert alles wat je waarneemt weg met psychologische weetjes. Het kan ook zijn dat je God niet wilt horen, doordat je bang bent wat Hij tegen je zal zeggen of dat je jouw eigen wensen en plannen laat spreken. Maar daar mag je voor bidden, dat God jouw blokkades wegneemt zodat jij naar Hem kunt luisteren.

Oké, genoeg theorie. Het gaat ook juist om proberen, oefenen met vallen en opstaan. Elje vertelde treffend dat haar zoontje een cursus programmeren heeft gehad voor zijn verjaardag. Een prachtig cadeau voor hem, maar op de dag dat hij eraan begint is het nog heel moeilijk. Hij moet nog oefenen, hoewel hij de hele cursus al heeft gekregen. Zo is het ook voor ons mogelijk God te verstaan, maar komt er wel oefening bij kijken. En hoe meer je oefent, hoe beter je Zijn stem kunt onderscheiden.

Dus als het je verlangen is om zo dicht bij God te leven dat je Hem ook hoort, geef niet op.

Ik weet nog goed dat we twee jaar geleden op Netwerk ook een open avond hadden over dit onderwerp. Ik als hervormde jongen was benieuwd of het voor mij ook mogelijk zou zijn om Gods stem te verstaan, om luisterend te bidden. En ik hoorde niks. Maar ik ben zo af en toe toch blijven proberen en afgelopen jaar stond ik zelfs voor 3000 tieners op Opwekking te vertellen wat God mij heeft laten zien. Dus als het je verlangen is om zo dicht bij God te leven dat je Hem ook hoort, geef niet op. Blijf oefenen, alleen of met anderen, en vraag God om hulp. Hij heeft je Zijn Geest gegeven om samen te kunnen praten. Word stil, als het je helpt beeld je in dat je ontspant bij de Vader, en vraag Hem of Hij jou of iemand wil bemoedigen, troosten of kracht geven. En dan kan het zijn dat je een beeld of een bijbeltekst krijgt of een stem van binnen hoort. En zo niet, God spreekt ook zeker via anderen of wat je ziet in de schepping.

Profeet: 26. Durf ik het aan mezelf een profeet te noemen? Eerlijk gezegd vind ik het een heel groot woord. En mijn baard is ook nog echt niet lang genoeg, movember is pas net begonnen. Maar dat ik God hoor spreken, ja dat geloof ik zeker! Voordat ik dit stukje schreef heb ik God gebeden wat Hij wilde dat ik tegen Netwerk zou zeggen. En ik kreeg een beeld van een straat vol met dansende mensen en overkoepeld door vlaggen van allerlei verschillende landen. Ik vroeg wat de vlaggen betekenden en ik kreeg het idee dat God daarmee wilde zeggen dat wij als Netwerk zo verschillend kunnen zijn, maar dat we samen mogen feesten voor Hem. Laten we dus blij zijn en met blijdschap naar Zijn stem luisteren!

Een weekend met allemaal heerlijke mensen

Het is zondagavond en ik zit met een kop thee op de bank dit stukje te schrijven. Hoewel het nog geen negen uur is, hebben mijn ogen toch de neiging om dicht te vallen en ik kan nog net een geeuw onderdrukken. Maar toch ligt er een glimlach op mijn gezicht en is mijn hart vrolijk. Ik heb namelijk een heerlijk Netwerk weekend achter de rug!

Een weekend met allemaal heerlijke mensen. We deden spelletjes, zongen bij het kampvuur. Maakte de jaarlijkse Netwerk traditie -zoiets als oliebollen met Oud- en Nieuwjaarsdag-  s’mores. En terwijl het grootste deel van de groep een pyjama danceparty hield, maakte ik met een groepje een nachtelijke strandwandeling en bewonderde we de sterren. Misschien een christelijk cliché, maar ik moet dan altijd denken aan psalm 8: Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? Het doet me altijd weer beseffen wat een heerlijke God we hebben, een God die naar ons omziet en zelfs zijn eigen Zoon voor ons over heeft.

Voor mij is dat een stukje van het huis van God op aarde, een stukje van Gods eeuwige vrede en vreugde.

Tijdens de Bijbelstudie dachten we na over vrolijkheid,  blijdschap en vreugde. En terwijl ik door mijn bijbel zat te bladeren viel het me op hoeveel teksten er in de bijbel over vreugde gaan. In mij leven zijn er tijden geweest waarin ik niet vrolijk kon zijn, waarin het duister was en ik God niet begreep.  Maar Hij raakte mij aan en legde Zijn vreugde in mijn hart. Om eerlijk te zijn: ik begrijp God nog steeds niet altijd, maar dat hoeft ook niet meer, want elke keer weer moet het onbegrip en verdriet in mijn hart  plaatsmaken voor Zijn vreugde en vrede. En mijn ervaring is dat God dat juist ook door dit Netwerk weekend heen gedaan heeft.

Want wat is het toch fantastisch om een weekend weg te zijn met vrienden bij wie je jezelf mag zijn. Of je nu van spelletjes houdt, of helemaal niet, of je een goed gesprek wilt voeren, lekker wilt zingen of liever stil meeluisteren; alles kan. Vrienden met wie je je geloof deelt, met wie je samen God mag aanbidden, bij wie je thuis mag zijn. Voor mij is dat een stukje van het huis van God op aarde, een stukje van Gods eeuwige vrede en vreugde.

Liefs, Louise