Activiteiten

Elke woensdagavond komen we samen. Deze avonden wisselen zich af in kringavonden, thema-avonden en outreach-avonden. De kring- en thema-avonden zijn erop gericht om geestelijk te groeien en te leren hoe we de Bijbel in praktijk kunnen brengen. Bij de outreach-avonden willen we Jezus liefde uitdelen aan de mensen om ons heen en een bijdrage leveren aan onze mooie stad door ons in te zetten voor vrijwilligersprojecten. Naast de woensdagavonden organiseren we regelmatig activiteiten, uitstapjes en weekenden.​.

Netwerkavonden*

De netwerkavonden verlopen als volgt:

18.30 We starten met een gezamenlijke maaltijd. Na het eten drinken we een kopje koffie of thee.

19.45 Na de koffie of thee is er tijd voor gebed en aanbidding met muziek. Ook is er tijd om het geloof of levensvragen te delen met de groep.

20.15 Na de aanbidding gaan we uiteen in de kringen. Vaste leden komen samen met hun triade. Mensen die af en toe komen sluiten aan bij de Open Kring.

22.00 We sluiten af met een borrel in de binnenstad van Leiden. Waar we naartoe gaan verschilt per week en wordt ter plekke overlegd.

*Vanwege COVID-19 kan dit afwijken.

Triades

Triades zijn kleine kringen voor 3-4 mannen/vrouwen die samen willen groeien in geloof en in het volgen van Jezus. In een triade kom je wekelijks bij elkaar voor Bijbelstudie, gebed en het delen van geloofsvragen.Binnen de triades ligt de focus op persoonlijke omgang met elkaar. Doordat je een kleine kring bent, leer je elkaar goed kennen en wordt er een veilige sfeer gecreëerd om met elkaar het leven te delen, elkaar uit te dagen en steeds meer geworteld te raken in God of juist op zoek te gaan naar antwoorden op geloofsvragen en -twijfels. Iedere triade bepaalt zelf waarop ze zich willen focussen in het seizoen. Daarbij kun je kiezen om gebruik te maken van materiaal dat het kernteam beschikbaar stelt. Verder bieden we een triadekaart aan die handvatten biedt om structuur te geven aan je triadetijd.

Open Kring

In de Open Kring komen leden en niet-leden samen die geen vaste triade hebben. De Open Kring is laagdrempeliger dan de triade en gaat vooral over ontmoeting, Bijbelstudie en de vraag wie God is. Als je niet bekend met God en de Bijbel is dit een goede plek om je vragen te stellen. Ook als je gelovig bent en gewoon een keer wilt komen kijken of Netwerk iets voor jou is, ben je welkom om aan te sluiten bij de Open Kring. Twee vaste kringleiders leiden het gesprek en bereiden het thema voor.

Naast deze gewone netwerkavonden organiseren we ook sprekersavonden. Na de aanbidding gaan we dan luisteren naar een spreker die ons wat vertelt over een bepaald (Bijbels) thema. Hierna bestaat de mogelijkheid de spreker te bestoken met vragen of gaan we uiteen in willekeurige gespreksgroepen om door te praten over het onderwerp.

Activiteitenavonden

We geloven dat het belangrijk is om Gods liefde te delen met de mensen om ons heen. Daarom bouwen we regelmatig avonden in om op verschillende manieren actief aan de slag te gaan met ons geloof. Hierdoor hopen we dat we ook in ons dagelijks leven vrijer worden in het delen van ons geloof door woorden en daden.Netwerk Leiden heeft een bruisende, warme en betrokken cultuur en we willen graag dat anderen daarin kunnen delen. Dit willen we in de eerste plaats bereiken door laagdrempelige activiteiten te organiseren waarbij ontmoeting centraal staat en het makkelijk is om je vrienden uit te nodigen.Daarnaast willen we ook leren om er te zijn voor anderen in de maatschappij. Daarom zullen we een aantal activiteitenavonden vrijwilligerswerk doen om zo op een praktische en/of sociale manier steun te bieden.

Kom eens langs!