Sprekersavond Open Doors

Door Marcha

Woensdag 23 september mochten we genieten van verhalen van een spreekster van Open Doors. Zij heeft veel gereisd in gebieden waar christenen worden en werden vervolgd. We hebben veel voorbeelden gehoord van mensen uit verschillende landen die allemaal weer op een andere manier met vervolging om gaan. Zo hebben we gehoord over jongeren in Egypte die gediscrimineerd worden, maar die ondanks alle frustraties toch volhouden om christen te zijn. Zij willen graag met hun daden laten zien dat ze bij Christus horen en anders zijn dan hun (Moslim) vrienden. Verder hebben we het ook over christenvervolging dichtbij gehad. Is het hier in Nederland ook al aan de gang? Of zullen onze kinderen of kleinkinderen er veel mee te maken krijgen? Eén ding is zeker: Jezus raakt mensen aan dwars door de verdrukking heen!

Geef een antwoord