Sprekersavond Vriendschap


Door Jorieke

Op de eerste thema-avond kwam Ruth Six spreken over ‘Vriendschap in de Bijbel’. Avonden over relaties gaan heel vaak over romantische relaties, terwijl een groot deel van onze relaties toch vriendschappelijk zijn. Het was interessant hoe Ruth de moderne psychologie over vriendschap koppelde aan de Bijbel. Om wederzijdse bloei in een vriendschap mogelijk te maken, zijn er drie dingen nodig: kwetsbaarheid, consistentie en positiviteit. Dan kunnen beide personen groeien door de vriendschap. Een mens is sinds de kennis van goed en kwaad op zoek naar zekerheid in zichzelf, terwijl dit niet is hoe de mens geschapen is. We zijn namelijk geschapen om in verbondenheid met God en de ander te leven. Dit werd gekoppeld aan de gelijkenis van de Verloren Zoon, hoe God constant op zoek is naar de verbinding met mensen. Juist door de kwetsbaarheid van de Verloren Zoon (en van ons) kon er weer verbinding tot stand komen met de Vader. Wanneer je kwetsbaar bent, kun je dichter bij God komen en die kwetsbaarheid laat mensen ook weer dichter bij jou komen. Doordat jij kwetsbaar geliefd bent door God, kun jij anderen oprecht liefhebben. Om kracht te halen uit kwetsbaarheid is wel een vertrouwenssprong van onze kant nodig. We sloten dan ook af met het nummer: “‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn Hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede leeft in mij. ‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij!’.”

Geef een antwoord