Sprekersavond Zingeving

Door Andy

Eén van de bijzondere dingen aan Netwerk is voor mij het ontmoeten van mensen en het leren over en van verschillende perspectieven in het christelijk geloof. Zo ontdek je dat binnen één heilige, algemene, christelijke kerk er toch zoveel verschillende invalshoeken zijn.

Vorige week heeft Martijn van Geilswijk, voorganger van de Baptistengemeente Leiden, gesproken over zingeving. Hoe kunnen wij ons christelijk geloof vormgeven op zo’n manier dat wij door Jezus ons geloof en leven zingeven?

In de trant van μένειν (menein; bespreken), één van de onderwerpen die Martijn besprak, hebben wij gesproken over hoe Jezus zijn leerlingen onderwees. In de gelijkenis van de wijnstok en de ranken (Joh. 15:1-17) en andere fragmenten uit het Johannes-evangelie benadrukte Jezus dat zijn leer en zijn weg bij ons vrucht zullen dragen. We hebben geleerd over de manier waarop Jezus zijn leerlingen toesprak, en dat het werkwoord μένειν (bespreken) hierin een sleutelrol had.

Ook hebben we gelezen over de rol van liefde binnen het geloof. Vanuit het grote gebod van naastenliefde naar het overvloeien van je beker (Ps. 23:4-5), en dat wij elkaar als broeders en zussen moeten liefhebben en steunen, opbouwen en bemoedigen. Want, “zonder de liefde ben je niets” (1 Kor. 13:1-3).

Het was een avond met bijzondere ingevingen en veel waardevolle informatie. Het is bijzonder om te zien hoe oneindig we over Jezus kunnen blijven leren. En dit hoeven we niet alleen te doen. Nee, de Heer is met ons, en nodigt ons telkens weer uit voor μένειν (Lukas 9:11)

“Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven” (Joh. 15:4).

Geef een antwoord