Je bekijkt nu Thema-avond Geestelijke strijd

Thema-avond Geestelijke strijd

Door Loïs

Vanuit de Bijbel zien we dat er een geestelijke strijd gaande is tussen licht en duisternis. Hoe ziet die strijd eruit en wat is onze rol daarin als christen? Op 8 mei gaf Jonathan Kroeske aan de hand van de bijbel op een verhelderende manier antwoord op deze vragen. Daarnaast werd door Ashvien Jitan een persoonlijk getuigenis gegeven. Ashvien is bekeerd vanuit het hindoeïsme en heeft daarin de realiteit van de geestelijke machten ervaren.

 

Jonathan start de avond bij het verhaal van de zondeval.[1] Adam en Eva leefden in het paradijs in een perfecte relatie met God, totdat de duivel hier een einde aan maakte. In onze tijd is de duivel nog steeds actief; hij hanteert de volgende strategieën:

1)      Misleiding: De duivel verdraait Gods woorden om God in een kwaad daglicht te zetten.

2)      Verleiding: De duivel prikkelt een bepaalde trots: het verlangen in de mens om gelijk te worden aan God.[2]

 

Wat wil de duivel bereiken? Het doel is om de mens te roven uit de gehoorzaamheid aan God. Onze ‘gehoorzaamheid’ is een vorm van aanbidding. God zegt dat gehoorzaamheid beter is dan brandoffers.[3] De mens is oorspronkelijk gemaakt om te heersen over de schepping, vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen.[4] God zegt tegen de duivel: “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad en dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”.[5] Jezus is het zaad van de vrouw en heeft uiteindelijk de kop van de duivel vermorzeld. Jezus heeft gezegevierd over de duivel. De duivel heeft Jezus aan het kruis gekregen, maar doordat Jezus de dood overwon is de kop van de duivel vermorzeld. De duivel zal uiteindelijk tot in eeuwigheid naar de hel veroordeeld worden. Hij zal er echter alles aan doen om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in zijn val.

 

Wat was de voornaamste reden dat Jezus naar de aarde kwam? Jezus moest mens worden, omdat de eerste Adam door ongehoorzaamheid aan God, de sleutels aan de duivel had verspild. Jezus kwam om de heerschappij die de duivel had gekregen, terug te geven aan de mensen. Jezus wordt niet voor niks door Paulus de laatste Adam genoemd.[6] Jezus stierf en heeft de sleutels van de dood, van de duivel ontnomen. Na zijn opstanding geeft Jezus deze autoriteit aan zijn volgelingen. Hij geeft zijn volgelingen de opdracht om erop uit te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken.[7]

 

Vervolgens vertelt Ashvien over zijn bekering vanuit het Hindoeïsme. Op z’n viertiende ging Ashvien op zoek naar de waarheid. Hij bracht eens een bezoekje aan de kerk en daar ontstond het verlangen om wekelijks naar de kerk te blijven gaan. Toen hij tijdens een van de daaropvolgende kerkbezoeken een ondefinieerbare/bovennatuurlijke warmte ervaarde, was het duidelijk dat hij Jezus, de waarheid, gevonden had. Hij gaf z’n hart aan God en liet laten dopen. Zijn zus zag een positieve verandering in hem, en werd ook christen. Van kinds af aan hoorde zijn zus onrust in haar hoofd. Toen Ashvien een keer voor haar bad, begon ze te beven en Ashvien voelde dat er iets aan de hand was. De tekst ‘Niemand kan zeggen Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest’[8] kwam in zijn gedachten. Toen zijn zus deze tekst niet kon herhalen, was het duidelijk dat zij een demon in zich had. Ashvien begon voor haar te bidden. Er kwamen twee mannen de kamer binnen en met een bovennatuurlijke kracht sloeg zijn zus deze mannen aan de kant. Deze bovennatuurlijke kracht die zich in mensen manifesteert is ook terug te vinden in de bijbel.[9] Op het moment dat Ashvien de woorden “Zwijg, stil en vaar uit haar in de naam van Jezus” uitsprak, viel zijn zus als een zoutzak neer. Vanaf die dag is z’n zus stabiel geworden en is de onrust uit haar hoofd verdwenen. Uiteindelijk is het hele gezin tot geloof gekomen en is er rust en vrede gekomen in huis.

 

Gedurende de avond werden er veel interessante vragen gesteld; Waar komt het kwaad vandaan? Heeft de duivel nog steeds macht? Hoe komt het dat geestelijke strijd meer zichtbaar is in evangelische stromingen? Is Jezus voor iedereen gestorven? Gaan er werkelijk mensen naar de hel? Aan de hand van de bijbel was er ruimte voor opbouwende discussies en antwoorden. Ieder mens kan de duivel macht geven op een bepaald gebied in zijn/haar leven. Hierdoor kun je op dit gebied gebonden zijn en een deel van je vrijheid verliezen. Jezus heeft ons, door zijn sterven aan het kruis, de kracht gegeven om in overwinning te leven. Wij kunnen zelf kiezen hoeveel ruimte we geven aan de Heilige Geest. Hoe meer ruimte de Heilige Geest krijgt in ons leven, hoe meer vrijheid hij door ons leven wil geven aan andere mensen. Hoewel we strijd kunnen ondervinden in dit leven, heeft Jezus ons de kracht gegeven om in vrijheid te leven!

 

[1] Genesis 3.

[2] Genesis 3:5.

[3] 1 Samuël 15:22.

[4] Genesis 1: 28 en 9:1.

[5] Genesis 3:15.

[6] 1 Korinthe 15:45.

[7] Mattheus 28:18-20.

[8] 1 Korintiërs 12:3.

[9] Markus 5:1-20.

Geef een antwoord