Wat zegt de Bijbel over seks?

Het thema van de vorige Netwerk-avond was seksualiteit, naar mijn mening toch wel één van de meest beladen onderwerpen binnen ons geloof. Het is een onderwerp waar de meesten onder ons wel het één en ander van vinden of denken. De meest populaire vragen zijn eigenlijk wel: kan ik seks hebben met mijn partner voor het huwelijk en hoe gaan we om met homoseksualiteit. Vragen waarover we worden geacht een mening te hebben die we het liefst ook nog eens kunnen onderbouwen met degelijke (en Bijbelse) argumenten.  Daarnaast kan het ook een gevoelig thema zijn, bijvoorbeeld als je in een vorige of je huidige relatie al wat verder bent gegaan omdat, naast de beladenheid, ook meer dan eens dat vermaledijde, veroordelende vingertje komt kijken. Ik had van tevoren niet het idee dat er zeer concrete, gefundeerde antwoorden kwamen op bovenstaande vragen maar was vooral erg benieuwd hoe de Bijbel hier tegenaan kijkt omdat ik merkte dat ik daar eigenlijk weinig van wist. 

Geschreven door Jonathan Uzorka.

IMG_5045

Vier relaties

Te gast was ds. Pieter Kleingeld, een erg sympathieke man. Wat mij al erg beviel was dat hij niet “popiejopie” deed, iets waar sommigen nog wel eens de neiging toe hebben, maar juist een goede balans wist te vinden tussen humor en inhoud. En die inhoud was ér. Hij begon met de Bijbel en door iedereen teksten te laten noemen werd het vanaf het begin al erg interactief i.p.v. dat het een soort verkapt hoorcollege werd.

Eén van de zaken die mij het meest bijbleef betrof de vier relaties die we als mens kunnen hebben: onderling met mensen om je heen; geestelijke vriendschap (met goede vrienden/vriendinnen); relatie tussen man en vrouw (waar dus als enige seksualiteit bij komt kijken) en onze relatie met God. Voor mij was dit een nieuw perspectief. Ds. Kleingeld vertelde dat de Bijbel op het gebied van seksualiteit niet zwart-wit is (letterlijk natuurlijk wel) maar dat God ons juist zélf de verantwoordelijkheid geeft. En dat is dan een keuze die we moeten maken op grond van (tradities in de) Bijbelverhalen maar eigenlijk ook met een aantal mensen uit de kerk/vrienden als klankbord. Voor mij haalde dit wel een gedeelte van de druk eraf want er is dus geen 100% goed of fout.

Homoseksualiteit

Gedurende de avond kwamen de vragen over homoseksualiteit. Ook t.a.v. dit onderwerp wist de spreker mij wat te leren. Hij maakte een soort kruistabel met “Gods goede leven” naast “Gods omarming” met daaronder respectievelijk “uitsluiting” en “chaos”. Als wij hameren op “het goede leven” komt daar uitsluiting bij kijken van hen die daar naar onze mening niet aan voldoen en dat is juist iets wat God niet van ons vraagt. In tegenstelling tot dat wij vinden dat de uitgeslotene maar naar God moet gaan, maakt deze uitsluiting van ons juist “overtreders” waardoor juist WIJ Gods omarming nodig hebben en daarvoor zélf naar God toe moeten. God zelf zorgt juist voor die uitgeslotene. Dat vond ik dus oprecht een mooie gedachte, temeer omdat ik vind dat mensen binnen de geloofsgemeenschap buitensluiten een slechte zaak is. Alsof we als schapen onderling maar moeten uitmaken wie wél en wie niet tot de kudde van de Heer mag behoren?!

Keuze respecteren

Uiteraard kun je discussiëren over het begrip eigen verantwoordelijkheid maar ik vind wel dat je op grond daarvan niet moet oordelen over anderen. Als iemand in volle overtuiging en met Gods betrokkenheid daar een keuze in maakt, moet je die keuze respecteren. Afsluitend vond ik de avond erg geslaagd en is deze wat mij betreft absoluut voor herhaling vatbaar omdat ik (en waarschijnlijk met mij vast anderen ook) nog veel meer vragen heb hieromtrent en die vragen zie ik graag beantwoord worden door dezelfde spreker. Daarnaast biedt zo’n avond ook altijd wel een ingang om hier onderling over te praten; iets wat naar mijn mening bij Netwerk nog te weinig gebeurt en veel vaker mag gebeuren.

Geef een antwoord